BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

XEM NHIỀU NHẤT

  • Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thao năm 2022
  • Bộ LĐTBXH tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long
  • Phát huy vai trò của nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo kỹ năng nghề chất lượng cao
  • Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang
  • Hành trình 30 năm vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
  • Đẩy mạnh hợp tác về lao động giữa Việt Nam – Hàn Quốc sau đại dịch COVID-19
  • Lễ công bố Dự án thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Logistic với giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam
  • Ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội