BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

XEM NHIỀU NHẤT

  • Hội thảo Thúc đấy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu
  • Hội nghị Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022
  • Thanh tra Bộ tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
  • Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Trên mỗi cương vị, các đồng chí đều hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao
  • Sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 kéo dài đến năm 2022
  • Hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
  • Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tham dự Cuộc họp Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 4
  • Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định giao ông Lê Khánh Lương làm Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới