BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Công đoàn Bộ LĐ-TBXH gặp mặt cán bộ, công chức diện chính sách nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ