BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sỹ