BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ LĐ-TBXH dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ