BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đầy xúc động với đại diện thương binh, người có công trên cả nước.