BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRANG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV